Sement saxlayan

Sement saxlayan

  • Bir keçidli kombinə edilmiş sement tutucu

    Bir keçidli kombinə edilmiş sement tutucu

    YCGZ-110 Bir keçidli Kombinə Növ Sement Saxlayıcısı əsasən neft, qaz və su laylarının müvəqqəti və daimi tıxanması və ya ikincil sementlənməsi üçün istifadə olunur.Sement məhlulu tutucu vasitəsilə dairəvi boşluğa sıxılır və möhürlənməlidir.Sızmaların tıxanması və təmiri məqsədinə çatmaq üçün sementlənmiş quyu hissəsi və ya layya daxil olan qırıqlar və məsamələrdən istifadə olunur.