Tıxac Vanası

Tıxac Vanası

  • API 6A aşağı fırlanma anı tıxac klapanları

    API 6A aşağı fırlanma anı tıxac klapanları

    Tıxac klapan neft və mədən sahələrində sementləmə və sındırma əməliyyatlarında, eləcə də oxşar yüksək təzyiqli maye nəzarətində zəruri hissədir.O, yığcam quruluşa, asan texniki xidmətə, aşağı fırlanma momentinə, tez açılmağa və asan işləməyə malikdir ki, hazırda sementləmə və sındırma manifoldları arasında ən ideal klapandır.(Qeyd: klapan da 10000psi altında asanlıqla açıla və ya bağlana bilər.)