Manifoldu öldürün

Manifoldu öldürün

  • API 16C Choke & Kill manifoldları

    API 16C Choke & Kill manifoldları

    Öldürmə manifoldu daşqın və partlamaya nəzarət etmək, neft və qaz quyuları üçün təzyiqə nəzarət texnologiyasını həyata keçirmək üçün zəruri avadanlıqdır.
    Neft və qaz quyularının qazılması prosesi zamanı quyudakı qazma məhlulu lay mayesi ilə çirkləndikdən sonra qazma məhlulunun statik maye sütun təzyiqi ilə lay təzyiqi arasında tarazlıq pozulacaq, daşqın və partlamağa səbəb olacaqdır.
    Bu balans əlaqəsini bərpa etmək üçün çirklənmiş qazma məhlulunu və ya nizamlanmış məhsuldarlığa malik qazma hidravlik quyularını nasosla dövriyyəyə buraxmaq lazım olduqda, lakin qazma kəməri vasitəsilə normal dövriyyəyə nail olmaq mümkün olmadıqda, iş qabiliyyəti tənzimlənən qazma mayesi quyuya quyuya vurula bilər. neft və qaz quyusunun təzyiqinə nəzarət etmək üçün manifoldu öldürün.