Sucker Rod Bop

Sucker Rod Bop

  • API 16A əmzikli çubuq partlamadan qoruyucu

    API 16A əmzikli çubuq partlamadan qoruyucu

    Əsasən quyunun daxili təzyiqini effektiv idarə etmək və partlamanın qarşısını almaq üçün süni qaldırıcı neft hasilat sistemlərində istifadə olunur.
    Xüsusi qoçlarla təchiz edilmiş əmzikli çubuq üfürülməsinin qarşısının alınması boru kəmərini sıxışdıra, boru kəməri ilə quyu ağzı arasındakı həlqəvi boşluğu möhürləyə bilər, həmçinin quyu boru kəmərinin çəkisinə və fırlanma momentinə tab gətirə bilər.