Sucker Rods Mərkəzləşdirici

Sucker Rods Mərkəzləşdirici

  • Sucker Rod Mərkəzləşdirici

    Sucker Rod Mərkəzləşdirici

    Sorma çubuq boruda yuxarı və aşağı hərəkət edir, əmzik çubuğunun elastik deformasiyasına görə, çubuq və yağ borusu divarının sürtünməsi asan olur, sorma çubuğu asanlıqla qopur, sorma çubuğu mərkəzləşdirici güclü elastikliyə malikdir, boru ilə toxunur. divar çubuq və borunun sürtünməsini azalda bilər və nasos qurğusunun istehsal müddətini artıra bilər.Mərkəzləşdirici əmzik çubuqla birləşdirilir, mərkəzləşdiricinin xarici diametri muftanın xarici diametrindən daha böyükdür, beləliklə mərkəzləşdirmə funksiyasını yerinə yetirə bilər.Mərkəzləşdirici yüksək güclü aşınmaya davamlı materialdan hazırlanır və aşınmaya qarşı məqsədə çatmaq üçün aşınmanı azaltmaq üçün boru ilə toxunur.