Boğulma manifoldu

Boğulma manifoldu

  • API 16C Choke & Kill manifoldları

    API 16C Choke & Kill manifoldları

    Boğulma manifoldu, neft və qaz quyularının təzyiqə nəzarət texnologiyasını həyata keçirmək üçün lazımi avadanlıqdır.Atışma önləyicisi bağlandıqda, lay mayesinin quyuya daha da axmasının qarşısını almaq üçün alt çuxurun təzyiqini lay təzyiqindən bir qədər yüksək saxlamaq üçün tənzimləyici klapan açılıb bağlanaraq müəyyən korpus təzyiqi idarə olunur.Bundan əlavə, yumşaq bağlamanı həyata keçirmək üçün təzyiqi azaltmaq üçün boğucu manifolddan istifadə edilə bilər. Quyudakı təzyiq müəyyən həddə yüksəldikdə, quyu ağzını qorumaq üçün üfürmə üçün istifadə olunur.Quyu təzyiqi artdıqda, quyudakı maye tənzimləyici klapanı açıb bağlamaqla (əllə tənzimlənən, hidravlik və sabit) korpusun təzyiqinə nəzarət etmək üçün buraxıla bilər.Korpus təzyiqi çox yüksək olduqda, o, birbaşa qapı klapanından partlaya bilər.