İnteqral Bıçaq Stabilizatoru

İnteqral Bıçaq Stabilizatoru

  • API 7-1 4145Hmod və Qeyri-Maq İnteqral Bıçaq Stabilizatoru

    API 7-1 4145Hmod və Qeyri-Maq İnteqral Bıçaq Stabilizatoru

    İnteqral Bıçaq Stabilizatorları 285-341 Brinell sərtliyinə qədər söndürülmüş və temperlənmiş 4145H lehimli polad bardan və ya döymələrdən hazırlanır;
    Stabilizatorlar xarici səthinə bərkidilmiş bıçaqları olan kifayət qədər qısa alt hissələrdir.Müəyyən nöqtələrdə BHA-ya (Aşağı Dəyişik Quraşdırma) dəstək verməklə, quyunun trayektoriyasını idarə etmək üçün istifadə edilə bilər.Bıçaqlar düz və ya spiral şəklində ola bilər.Spiral bıçaqlar quyu ilə 360° təmasda ola bilər.